TDG Akademik Yayınları ve TDG Çözümleri Kullanılarak Yapılan Yayınlar

 • idRC2020 - Kent Ölçeğinde Yapı Sağlığı İzleme ve Deprem Risk Yönetimi Çözümleri (2020)

  13-15 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen idRC2020 (Uluslarası Afet ve Dirençlilik Kongresi) kapsamındaTDG (Sarp Dinçer) ve QUAKELOGIC(Dr. Erol Kalkan) olarak ortak bir bildiri sunduk. METROPOLİTAN KENTLERİN DİRENÇLİLİĞİ temalı kongrede depreme alınabilecek önlem ve hazırlıklar kapsamında teknolojik ve inovatif sistemlerin de desteğiyle kent ölçeğinde oluşturulabileceğini düşündüğümüz bir yöntem ve metodoloji önerdik. 

  PDF Dosyasını İndir
 • Bilim Teknik- Binaların Sağlığı Nasıl Ölçülür?
  (2017)

  TÜBİTAK BİLİM TEKNİK dergisinde Pınar Dündar tarafından yayınlanmış TDG YSİ çözüm yaklaşımı konu alan araştırmasıdır.

  PDF Dosyasını İndir
 • Titreşim Analizi Yöntemi ile Hasarlı ve Hasarsız Binaların Belirlenmesi – Deneysel Saha Çalışması Raporu (2013)

  2013 yılında ortam titreşimi altında belirlenen doğal frekansların yapı hasar aldığında ne oranda değiştiğini belirlemek amacıyla İstanbul’da bir yıkım alanında bir saha testi gerçekleştirilmiştir. Raporu Hazırlayan: Doç. Dr. Özgür Anıl, Sarp Dinçer (İnş. Y. Müh.)

  PDF Dosyasını İndir
 • Titreşim Analizi Yöntemi ile Hasarlı ve Hasarsız Binaların Belirlenmesi – Deneysel Saha Çalışması Ek Raporu (2013)

  2013 yılında ortam titreşimi altında belirlenen doğal frekansların yapı görece daha az hasar aldığında ya da yapısal eleman olmayan dolgu duvarlar hasar aldığında ne oranda değiştiğini belirlemek amacıyla İstanbul’da bir yıkım alanında ek bir saha testi gerçekleştirilmiştir. Raporu Hazırlayan: Doç. Dr. Özgür Anıl, Sarp Dinçer (İnş. Y. Müh.)

  PDF Dosyasını İndir
 • SACEE19-INSTRUMENTATION, SOFTWARE AND REPORTING PRACTICES FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING (2019)

  2015-2019 yılında TDG tarafından uygulanan pek çok YSİ projesindeki deneyimlere dayalı olarak verimli bir YSİ projesinin kilit taşlarını anlatan bir TDG yayınıdır. Dincer S., Aydın E., Gencer H. First South Asia Conference on Earthquake Engineering

  PDF Dosyasını İndir
 • İstanbul Bridge Conference- A REAL-TIME INSTRUMENTATION APPROACH FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING OF BRIDGES (2014)

  Köprüler için farklı çeşitlilikte YSİ çözümlerinin nasıl entegre edilebileceğine dair TDG yayınıdır. Dincer S., Aydın E., Gencer H. İstanbul Bridge Conference

  PDF Dosyasını İndir
 • A VIBRATION-BASED DAMAGE DETECTION ALGORITHM FOR BRIDGE TYPE STRUCTURES (2017)

  Ahmed ALQAYYIM, PH.D Thesis TDG YSİ Ürünleri ile köprü modelleri ve gerçek köprüler üzerinde yapılan testlere dayanmaktadır.

  PDF Dosyasını İndir
 • Monitoring, assessment and diagnosis of Fraeylemaborg in Groningen,
  Netherlands (2018)

  TDG YSİ ürünleri ile çevrel titreşim altında Hollanda Groningen’de bulununan tarihi Fraeylemaborg binasının dinamik kimliklendirmesinin yapılarak Sonu Elemanlar Modelinin güncellenmesini içermektedir. Dimitris Dais, Eleni Smyrou, Ihsan Engin Bal, and Jelle Pama

  PDF Dosyasını İndir
 • 8UDMK- BİNALARDA YAPISAL SAĞLIK TAKİBİ İÇİN ENSTRÜMANTASYON YÖNTEMLERİ (2015)

  Binalarda güncel YSİ yaklaşımlarını her yönü ile özetleyen bir TDG yayınıdır. Dincer S., Aydın E., Gencer H. 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı

  PDF Dosyasını İndir
 • SMAR19-Recent Instrumentation, Software and Analysis Practices in Structural Health Monitoring

  2015-2019 yılında TDG tarafından uygulanan pek çok YSİ projesindeki deneyimlere dayalı olarak verimli bir YSİ projesinin kilit taşlarını anlatan bir TDG yayınıdır. Dincer S., Aydın E., Gencer H. 5th Conference on Smart Monitoring, Assesment and Rehabilitation of Civil Structures

  PDF Dosyasını İndir
 • 4UDMSK- OPERASYONEL MODAL ANALİZ TEKNİĞİ İLE YIĞMA YAPILARIN DİNAMİK DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ (2017)

  Bu çalışma kapsamında yığma bir binanın dinamik karakteristikleri nümerik analiz ve deneysel yöntemlerle (TDG YSİ ürünleri kullanılarak) belirlenmiştir. Binaya ait dinamik karakteristikleri belirlemek için nümerik çalışmalarda sonlu elemanlar yönteminden yararlanırken, deneysel çalışmalarda ise çevresel etkilerin yapıda oluşturduğu tepkilerin ölçülmesi prensibine dayanan Operasyonal Modal Analiz yönteminden yararlanılmıştır. S. Güneş , Ö. Anıl

  PDF Dosyasını İndir

Yapı Sağlığı ve Sismik İzleme’nin Bilimsel Dayanakları

 • BİNALARDA SİSMİK ENSTRÜMANTASYON – USGS
  (2002)

  Mehmet Çelebi tarafından USGS için hazırlanmış bu rapor ABD’de bina tipi kamu yapılarında sismik enstrümantasyon önemini ve nasıl yapılması gerektiğini anlatmıştır. Bu dokümanda kullanılan yerleşim şemaları önerileri günümüzdeki modern yaklaşımın temelini oluşturmuştur.

  PDF Dosyasını İndir
 • YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ (2007)

  “Yapı Titreşimlerinin İzlenmesi: Nedir, Neden Yapılır, Nasıl Yapılır ve Ne Elde Edilir?” isimli makale ortam titreşimi altında yapı sağlığı izlemesi ve modal karakteristiklerinin çıkartılması alanında Türkiye’de konuya ışık tutan, halen geçerliliğini koruyan öncü bir çalışmadır. Erdal Şafak

  PDF Dosyasını İndir
 • BİNA MALİKLERİNİN GERÇEK-ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME GEREKSİNİMLERİ (2004)

  Earthquake Spectra dergisinde yayınlanmış bu makalede yüksek yapıların maliklerinin yapı sağlığı izlemeden beklentileri ve sistemin ne tür sonuçlar üreteceğine dair değerli bilgiler mevcuttur. Çelebi, M.

  PDF Dosyasını İndir
 • İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPILARININ MODAL ÇÖZÜMLEMESİNDE ETKİ-TEPKİ YÖNTEMİNDEN SADECE TEPKİ YÖNTEMİNE GEÇİŞ (2006)

  Geçmişte bina sarsıcılar aracılığıyla yapıların sarsılması sonucunda modal parametrelerin belirlenmesi yönteminden ortam titreşimi altında sadece tepkilerin ölçülmesi yöntemine geçiş ve bu yöntemin avantajları anlatılmaktadır. Álvaro Cunha, Elsa Caetano, Filipe Magalhães, Carlos Moutinho

  PDF Dosyasını İndir
 • 3TDMSK- BİNALARDA YAPISAL SAĞLIK TAKİBİ İÇİN CİHAZLANDIRMA YÖNTEMLERİ (2015)

  Dinamik kimliklendirme, operasyonel modal analiz gibi konularda cihaz seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini özetleyen TDG yayınıdır. Dincer S., Aydın E., Gencer H. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı

  PDF Dosyasını İndir
 • 5ICEES- RECENT INSTRUMENTATION, SOFTWARE AND ANALYSIS PRACTICES IN STRUCTURAL HEALTH MONITORING (2019)

  2015-2019 yılında TDG tarafından uygulanan pek çok YSİ projesindeki deneyimlere dayalı olarak verimli bir YSİ projesinin kilit taşlarını anlatan bir TDG yayınıdır. Dincer S., Aydın E., Gencer H. 5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology

  PDF Dosyasını İndir
 • SMAR2015 - Methodology of Instrumentation for Structural Health Monitoring of Buildings

  Dinamik kimliklendirme, operasyonel modal analiz gibi konularda cihaz seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini özetleyen TDG yayınıdır. Dincer S., Aydın E., Gencer H. – 3rd Conference on Smart Monitoring, Assesment and Rehabilitation of Civil Structures

  PDF Dosyasını İndir