YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

 • Türkiye - AFAD Yapı Sağlığı İzleme Yönergesi (2020)

  Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği’nin 13.8 Maddesi uyarınca Yapı Sağlığı İzleme Merkezi’nin projelendirilmesi, binalara kurulumu, verilerin değerlendirilmesi ve verilerin Yapı Sağlığı İzleme Merkezi’ne aktarılmasını kapsar. (Türkçe PDF Dosyası)

  PDF Dosyasını İndir
 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2019)

  13.8 Maddesince DTS 1, 1a, 2, 2a = sınıfı binalardan HN >105 m olanlarda yapı sağlığı izleme sistemi kurulumu zorunlu hale getirilmiştir. (Türkçe PDF Dosyası)

  PDF Dosyasını İndir
 • Filipinler - Binalarda Deprem Kayıt Cihazlarının Uygulama Kural ve Esasları - DPWH (2016)

  Filipinler'de DPWH(Department of Public Works and Highway) bu yönergede, Filipinler Ulusal Bina ve Deprem Kayıt Cihazları Yönetmeliği'nin 105.2nci maddesi ve Ulusal Bina Yöentmeliği'nin 102nci maddesi uyarınca kullanılacak ivmölçerlere ait esaslar ve kuralları belirlemiştir. (İngilizce PDF Dosyası)

  PDF Dosyasını İndir