eQUAKE-MONITOR/STRONG

KOMPAKT YAPI SAĞLIĞI İZLEME CİHAZI

“Binalar için Kompakt, Hassas, Etkili, Dijital Çözüm”

Riskli veya sürekli deprem takibi gerektiren yapı stoğu için geliştirilmiş kompakt bir çözümdür.  Deprem dalgası geldiğinde yapının temel, çatı ve ara katlarında hissedilen en yüksek ivme ve deplasmanları ölçerek kaydeder. Bu değerlerin sınır değerler içinde kalıp kalmadığı uzmanlarca yorumlanabilir. Yapının durumu ve bütçe olanaklarına göre bir binaya 1,2 ya da 3 adet cihaz yerleştirilerek değerli bir veri elde etmek mümkündür. Benzersiz maliyet avantajı sayesinde yapılara daha yüksek adetlerde yerleştirilerek daha detaylı analizler yapılabilir. 
 eQUAKE-MONITOR-STRONG, TDG Laboratuvarlarında geliştirilmiştir.
  • 3 Bileşenli Sayısal Düşük Gürültülü Sismik İvmeölçer 
  • Kompakt Tasarım / Stand-Alone Çözüm
  • Deprem Şokları ya da Kuvvetli Titreşimlerin Ölçümlerine Uygun
  • Mikro-G Çözünürlüğüne Yakın Ölçümler
  • Emsalsiz Maliyet Avantajı 
  • Riskli Yapı Stoğuna Hızlı Müdahale için İdeal Çözüm
  • Kolay Kurulum ve Montaj
  • e-Quake Monitor Panel veya Standart PC ile kolay kullanım

Standartların ötesinde…

ÇÖZÜM ALANLARI

BİNALARDA DEPREM TAKİBİ

DEPREM ŞOK DALGASI ALTINDA BiNA DAVRANIŞI

KENTSEL AFET YÖNETİMİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM

YAPI SAĞLIĞI İZLEME 

RİSKLİ YAPI STOĞU

APARTMANLAR, BİNALAR, KÖPRÜLER, YÜKSEK YAPILAR