KENTSEL ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

DİRENÇLİ ŞEHİRLER

TDG Kent Yönetimleri için 4 Boyutlu Tümleşik  Sistemler Sunar:

 • Deprem ve Yapı Sağlığı İzleme Merkezi
 • Kritik Yapıların 7/24 İzlenmesi
 • Şehir Titreşim Haritaları ile Sismik Risk Analizi
 • Erken Uyarı

Teknolojinin getirdiği son olanaklarla Yapı Sağlığı İzleme ve Erken Uyarı çözümlerini kullanarak daha yenilikçi ve etkin afet ve acil durum hazırlığı yapmak mümkün hale gelmiştir. Kritik yapılara yerleştirilecek sensörler ve cihazlar aracılığı ile şehrin titreşim haritasını oluşturmak, kritik noktaları belirlemek ve özellikle riskli yapı stoğunun bulunduğu binalar için de çözümler üretmek mümkündür. Kentlerin Acil Durum ve Afet Koordinasyon Merkezleri’nde yapılandırılacak Yapı Sağlığı İzleme Birimleri ile kritik geçiş noktaları, köprü ve viyadükler, metro istasyonları ve  tünelleri, 7/24 gerçek-zamanlı izlenebilir hale gelmektedir. Bu çözümlerle olası bir deprem durumunda ya da farklı doğal afetlerde, koordinasyonun devamına katkı verecek belediye binalarının ve sensörlerle izlenmekte olan tüm yapıların olası hasar durumlarını dakikalar içinde, daha doğru tahmin etmek mümkün olmaktadır. Bu karar destek sistemleri ile risk analizi ve yönetimi nicel verilerle desteklenebilir hale gelmektedir.
 • Risk Analizi ve Yönetimi için Karar Destek Sistemi
 • Acil Durum ve Afet Koordinasyon Merkezleri
 • Erken Uyarı Sistemleri
 • Köprü, Viyadük ve Kritik Güzergahların Takibi
 • Belediye Binaları
 • Metro İstasyonları ve TünellerErken Uyarı Sistemleri:


TDG- Erken Uyarı Sistemleri özel algoritmalara ve yapay zekâya dayalı en iyi çözümü sunmak için tasarlanmıştır. Prensibi; Yapıdaki daha yüksek genlikli S dalgalarının gelmesinden saniyeler önce daha küçük genlikli P dalgalarını algılamak ve ana şok çarpmadan önceki saniye cinsinden bir uyarı oluşturmaktır.


P ve S Dalgaları:

Sismik dalgalar, yerkürenin içinde bulunan kaya tabakasının ani kırılmasıyla açığa çıkan enerji dalgalarıdır. Farklı yönlerde hareket eden çeşitli sismik dalga tipleri vardır. Deprem esnasında başlıca iki dalga türü ortaya çıkar. Bunlar cisim ve yüzey dalgalarıdır. Cisim dalgaları kaynaktan bütün yönlere doğru yayılarak yer içerisinde seyahat ederken, yüzey dalgaları hemen hemen yerkürenin yüzeyine paralel bir şekilde yayılır. Depremin sismik enerjisi hem cisim hem de yüzey dalgalarıyla açığa çıkar. 

Yerkürenin içinden ilerleyen P-Dalgaları, belli bir lokasyona S-Dalgalarından önce varır. P-Dalgaları en hızlı hareket eden sismik dalga türü olduğundan, bir sismik ölçüm istasyonunda en önce hissedilir. 

P-dalgaları S-dalgalarından yaklaşık 1,7 kat daha hızlıdır. Depremin merkezinden uzaklık arttıkça, P ve S dalgalarının gelişi arasındaki zaman farkı artar.Analizler / Hizmetler:

 • 7/24 Gerçek Zamanlı Takip
 • Erken Uyarı Sistemi
 • Periyodik Raporlama 
 • Olay Bazlı Raporlama (Deprem Öncesi ve Sonrası Karşılaştırma.)
 • Erken Uyarı 
 • Şehir Titreşim Haritalarının Çıkartılması