STRAIN GAUGE

TEK-EKSENLİ / İKİ EKSENLİ / ROZET TİPİ STRAIN GAUGE’LER

“Mikro-Strain Çözünürlüğünde Ölçümler için”


Strain gauge’ler (birim deformasyon ölçerler) pek çok deney ve ölçüm düzeneğinin başlıca temel taşlarından birini oluştururlar. Tam/yarım ve çeyrek köprü gibi ölçüm seçenekleriyle direkt strain ölçümünün yanı sıra pek çok inşaat, maden, malzeme ve jeoloji mühendisliği sensörü de bir metal kullanılarak oluşturulmuş bir mekanik düzeneğe strain gaugeler yapıştırılması ile elde edilir. Yük hücreleri, deformasyon ölçümüne dayalı pek çok sensör bu şekilde üretilir.

Yapı Sağlığı İzleme uygulamalarında stress(gerilim) ya da strain(birim deformasyon) ya da deformasyon ölçümü için kullanılan sensörlerdir. Akademik laboratuvar çalışmaların da olmazsa olmaz bileşenlerinden bir tanesidir.  

TEK-EKSENLİ / İKİ EKSENLİ / ROZET TİPİ STRAIN GAUGE’LER

Ölçümün yapılabilmesi için bir wheatstone köprüsüne ihtiyaç vardır. Wheatstone köprüsünde 4 adet direnç bulunur, köprü bir yandan bir ikaz voltajı ile beslenirken diğer taraftan köprüde deformasyona bağlı oluşan direnç değişimleri ölçülür. 


Tam köprü ölçüm yapılabilmesi için 4 dirence ya da 4 strain gauge’e ihtiyaç vardır. Yarım ve çeyrek köprü adı verilen ölçüm türleri de mevcuttur.

TDG Mühendisleri projenizdeki uygulamaya en uygun konifgürasyonu seçmekte size yardım etmeye hazırdır. 

Çeyrek köprü konfigürasyonlarda 1 adet, yarım-köprüde ise 2 adet strain gauge mevcuttur. Eksik dirençlerin dışarıdan köprü tamamlama dirençleri ile tamamlanması gerekir. Köprü tamamlama dirençlerinin yüksek doğruluk ve hassasiyette olması gerekir. TESTBOX Q-CABLE köprü tamamlama kablosu, wheatstone köprü ihtiyacına çözüm sunmaktadır. TESTBOX2010-RACK, TESTBOX2010-FIELD ve TESTBOX1001 veri toplama sistemleri içlerinde strain gauge ölçümleri için özel tasarlanmış analog sinyal işleme devreleri bulundurur.  

YAPIŞTIRICI VE KORUMA/KAPLAMA AKSESUARLARI

Ölçüm yapılabilmesi için strain gauge’ lerin yüzeye sağlam bir şekilde yapıştırılması gerekmektedir. Yapıştırılacak yüzey temiz, pürüzsüz ve düz olmalıdır. Yapıştırılan strain gauge’ i ortamda bulunabilecek olan toz ve nemden korumak için kaplama malzemesi kullanılmalıdır. Strain Gauge yapıştırılacak yüzey türüne göre (Poros, Beton, Çimento, Ahşap, Metal, Plastik ve Kompozit) yapıştırıcı, kaplama malzemesi ve bağlantı terminali seçenekleri TDG tarafından sağlanmaktadır.

  • Yüksek Kalitede Strain Gauge’ler İçin En İyi Fiyat 
  • Yapı Sağlığı İzleme Uygulamaları / Birim Deformasyon Takibi
  • Çeyrek/Yarım/Tam Köprü Ölçümleri
  • 120/350 Ohm Direnç Seçenekleri
  • Farklı Ölçüm Uzunlukları / 3-5-6-10-30… mm
  • Tek Eksenli, İki Eksenli ve Rozet Strain Gauge Seçeneği 
  • Poros, Beton, Çimento, Ahşap, Metal, Plastik ve Kompozit Gibi Yüzeyler İçin Özel Strain Gaugeler
  • Özel Tasarım Wheatstone Köprü Tamamlama Çözümleri İle Güvenilir Ölçümler

ÇÖZÜM ALANLARI

YAPI SAĞLIĞI İZLEME – BİRİM DEFORMASYON

GERİLME/GERİNİM  - YÜK/DEFORMASYON

ENDÜSTRİYEL TESİSLER / TARİHİ YAPILAR / KÖPRÜLER VE TÜNELLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR / LABORATUVARLAR

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARLARI

YAPI MEKANİĞİ LABORATUVARLARI

MALZEME TESTLERİ

EKSENEL, EĞİLME, BURULMA TİPi ÖLÇÜMLER

SÜNME(CREEP) / YORULMA(FATIGUE)