eQUAKE-MONITOR

BİNALAR İÇİN KOMPAKT YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMİ

“Depreme Hazır Olmanın Teknolojik Yolu”

Bu ürün ailesi, her türlü yapıda kullanılabilen kompakt bir yapı sağlığı izleme çözümüdür. Özellikle apartmanlar, siteler, konutlar, iş yerleri, okullar ve endüstri yapıları için idealdir.

Yapıya uygun minimum sayıda sensör kullanılarak, kurulum kolaylığı ve eşsiz maliyet avantajı sağlanır.

Üç-bileşenli ultra hassas ivmeölçer rijit yapıların dinamik özellikleri ortam titreşimi altında (herhangi bir deprem olmaksızın) takip edilir.

Bir deprem yaşandığında, eşik değer aşımları ve binanın deprem öncesi/sonrası verileri analiz edilerek dakikalar içerisinde hasar durum raporu oluşturulur. 


Bilimsel Çalışmalara Dayalı, Yönetmeliklere Uygun 

  • Rakipsiz Maliyet Avantajı / Sınıfında Dünyada Tek

  • 3-Bileşenli İvmeölçer
  • Ultra Düşük Gürültü / Mikro-G Düzeyinde Hassasiyet
  • 2-Yönlü Tiltmetre
  • Kompakt Tasarım / Stand-Alone Çözüm
  • Ortam Titreşimi Altında Ölçüm
  • Riskli Yapı Stokunun Hızlı Analizi için İdeal Çözüm
  • Kolay Kurulum ve Montaj
  • Ulusal ve Uluslararası Standartlarla Tam Uyumluluk

Daha Güvenli Bir Yaşam Mümkün!

ÇÖZÜM ALANLARI

KONUTLAR, EVLER

APARTMANLAR VE SİTELER

TOPLU KONUT PROJELERİ

İŞYERLERİ / AVM’LER

OKULLAR / KAMU BİNALARI

ENDÜSTRİYEL TESİSLER / FABRİKALAR

OPERASYONEL MODAL ANALİZ

KENTSEL AFET YÖNETİMİ- KENTSEL DÖNÜŞÜM

YAPI SAĞLIĞI İZLEME 

ORTAM TİTREŞİMİ (AMBIENT VIBRATION) ÖLÇÜMÜ

RİSKLİ YAPI STOĞU