EASYTEST-ANALYZE

İLERİ SEVİYE ANALİZ YAZILIMI


“Verinizi Tertemiz Kaydedin”


EASYTEST-ANALYZE önceden kaydedilmiş verileri analiz etmek ve raporlamak amacıyla Teknik Destek Grubu tarafından geliştirilmiş bir post-analiz yazılımıdır. Özellikle test sonuçlarının raporlanması gerektiği etüt laboratuvarları ya da akademik çalışmalar için ideal bir çözümdür. 

EASYTEST-ANALYZE önceden kaydedilmiş test verilerinin açılması ile başlar. Gerekli format dönüşümleri yapılır ve isimlendirmeler otomatik olarak yapılır. Analiz sonucunda oluşacak yeni data dizileri sürekli görünebilir olduğundan yazılımın kullanımı oldukça kolaydır. Kullanılan özel veri formatı sayesinde çok büyük veri dosyaları içerisinde çok hızlı dolaşılabilir. Yüklü verilerin analizleri özel işlemci gücü gerekmeden yapılabilir.

EASYTEST-ANALYZE ANALİZ TÜRLERİ

  • İntegral, Türev
  • Nokta Sayısı, Seviyede Zaman, Seviyede Geçiş Sayısı
  • FFT, Ortalama FFT, Ters FFT, PSD, Resample, Sayısal Filtreler (Butterworth, Chebyshev, Inverse Chebyshev Bessel, Eliptic, Kullanıcı Tanımlı)
  • Formülasyon, Kayma Düzeltmesi(Baseline Correction), Veri Arındırma (Spike Detection), Şablon Uygulama
  • Maks / Min, Aritmetik Ortalama, RMS, Standart Sapma, Varyans, Medyan, Mod, Toplama, Kurtosis, Skewness, Crest
  • Projeye Özel Analiz Paketleri

ÇÖZÜM ALANLARI

YAPI SAĞLIĞI İZLEME – Kalıcı Montajlar

VERİ TOPLAMA