EQLAB

SİSMİK İZLEME AĞLARI YAZILIMI

“Verinizi Tertemiz Kaydedin”


eQLAB Deprem ve Sismik İzleme ağlarında kullanılan cihazların kontrolü ve veri kaydı/aktarımı için kullanılan yazılımdır. Geniş bir alanda kullanılan çok sayıda Kuvvetli Yer Hareketi kayıtçısından aldığı verilerin merkeze bir noktaya organize bir şekilde transfer edilmesini ve bilgisayarda istenilen formatta depolanmasını sağlar. Miniseed, SUDS, SAG gibi pek çok evrensel veri aktarım protokolünü destekler. eQUAKE-FBA ve eQUAKE-ACC Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtçıları ve eQUAKE-DIGI Sismik Sayısallaştırıcı ile birebir uyumlu çalışır. Çoklu istasyon desteği sayesinde çok sayıda kayıtçı nodu  ile bağlantı kurabilir. 
 • Çoklu İstasyon Desteği, Gerçek Zamanlı Veri İletişimi
 • İstasyon Yönetimi, Uzaktan Ayar ve Kontrol
 • Gerçek Zamanlı Grafikler
 • Grafik Üzerinden Zum, Zaman Aralığı Seçimi ve Kayıt
 • Format Dönüştürme (SUDS, SAC, SEGY, Miniseed, ASCII, AFAD DDB)
 • Veri Arşivleme
 • Kayıt Dosyası Yönetimi ve Otomatik İsimlendirme
 • Deprem Kayıt Parametre Girişi
 • İvme, Hız, Yer Değiştirme, FFT ve PSD Gösterimleri ve Filtreleme 
 • Uyarı/Arıza Bildirimi 
 • İstasyonlardan Otomatik ya da Manuel Tetik Dosyası İndirme 

ÇÖZÜM ALANLARI

SİSMİK İZLEME

DEPREM İZLEME AĞLARI

KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYITÇILARI

YERALTI KAYNAKLARI / JEOTERMAL / PETROL /MADEN İZLEME AĞLARI

JEOFİZİK ARAŞTIRMALARI