ARDEB 1001 Deprem Araştırmaları Çağrısı - Yerli Ekipman ve Çözüm Desteği

ARDEB 1001 Deprem Araştırmaları Çağrısı - Yerli Ekipman ve Çözüm Desteği

11 Mart 2021

Değerli Araştırmacılarımız,

TDG olarak, TÜBİTAK'ın çok önem ve değer verdiğimiz bu çağrısı kapsamında yerli üretici olarak proje bütçelerinde 2 kata varan bir avantaj sağlamak için planlamalar yaptık.

Projelerinizin detaylarını konuşmak için bize info@tdg.com.tr adresinden mailla ya da iletişim hatlarımızdan telefon ya da Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz:


1-Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri:                              

Sayısallaştırıcı, ivmeölçer gibi dinamik kimliklendirme ve modal analize yönelik ürünlerimizin yanında, 4-12 katlı apartmanlara yönelik daha az sayıda sensörlerle daha çok yapı için çözüm oluşturması hedefiyle geliştirdiğimiz inovatif, Kompakt Yapı Sağlığı İzleme ürünlerimiz de mevcut. Bu kombinasyonları kullanarak, yüksek yapı, hastane, tarihi yapı, köprü viyadük ve diğer pek çok yapıyı ortam titreşimi altında izlemek, analiz ve çözüm modelleri geliştirmek, denemek mümkün oluyor.
2-Titreşim Haritaları, Sismik Risk, Mikro-Bölgeleme: 

Bu alanda çalışmak isteyen değerli araştırmacılarımız için çok yüksek hassasiyete sahip, ancak yenilikçi yapısı nedeniyle yüksek fiyat performans avantajına sahip, kuvvetli yer hareketi kayıtçılarımız, broadband ve borehole sismometre çözümlerimiz mevcut. Bu cihazlarla erken-uyarı algoritmaları denemek ve geliştirmek de mümkün oluyor.


3-Sarsma Tablaları, Deprem Simülatörleri, Yorulma ve İzolatör Test Cihazları, Hidrolik Test Aktüvatörleri:

Hem hidrolik, hem de elektro-mekanik servo kontrollü yenilikçi çözümler geliştirdik. Daha küçük ölçekli (masaüstü olarak adlandırdığımız) simülatörlerin yanında yüksek tonajlı payloadları da test edebilen sarsma tablalarımız da mevcut. Türkiye'de ve dünya da kendi geliştirdiğimiz bu sitemleri kurduk.


ODTÜ Teknokent'te yer alan TDG Deprem ve Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri Ltd. olarak son 12 yılda tüm ar-ge yatırımlarımızı deprem alanına yönelik cihaz, sensör ve yazılımlar geliştirmeye yönelttik. Geliştirdiğimiz bu çözümlerle ve edindiğimiz bilgi birikimi ile hem ülkemizde, hem de dünya ölçeğinde çok önemli projeler tamamladık.

Ürünlerimizin ve çözümlerimizin neredeyse tamamı TEYDEB destekleri ile geliştirildi ve yerli malı belgesine sahip. Yerli ar-ge, yerli üretimin Türkiye'deki değerli araştırmacılarımızla buluşmasını çok önemli buluyoruz.

Bu çağrı kapsamında başvurmayı düşündüğünüz araştırma projelerine destek verebilmek amacıyla, biz de fiyatlarımızda ekstra avantajlar yaratarak katkı vermek istiyoruz. Zaten çözümlerimiz yurtdışı muadillerine göre çok daha avantajlı olduğu için böylelikle proje başvuruları ve bütçeleri kapsamında nerdeyse 2 kat fazla bir ekipmanla yol almak mümkün olabilecektir.